تلنتـــو

استخدام و ارتقاء شغلی


در تلنتو به هوشمندانه ترین شکل استخدام کنید و استخدام شوید و مهارتهایتان ار ارتقا دهید

امکانات تلنتـــو

شبکه اجتماعی

تلنتو، بستری را بر پایه شبکه اجتماعی برای شما فراهم نموده که شما می توانید با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و داده های خود را با دیگران اشتراک بگذارید

استخدام

تلنتو، سبک جدید و هوشمندی را در جهت کمک به شما به عنوان کارجو یا کارفرما ایجاد نموده که در نوع خود بی نظیر می باشد

آموزش

تلنتو، محیطی به وجود آورده که شما به راحتی می توانید به عنوان مدرس،دوره های آموزشی خود را در معرض دید کاربران قرار دهید.

شما به عنوان کاربر تلنتو می توانید از دوره های آموزشی رایگان لذت ببرید

464

کاربران

309

سازمان

334

آگهی استخدام

5

دوره آموزشی

مزیت های تلنتو

 مزیت 1

 مزیت 1

 مزیت 1

 مزیت 1

ارتباط با ما